نمایشگاه گروهی خوشنویسی و نقاشیخط گروه رواق هنر در نگارخانه فرهنگسرای ملل

نمایشگاه گروهی خوشنویسی و نقاشیخط گروه رواق هنر در نگارخانه فرهنگسرای ملل,استاد محمد علی قربانی,استاد حمزه مشایخی,استاد عباس سلطان آبادی,استاد علی مهری,محمد مهدی زارع دار,عباس سیف آبادی,سپیده اشرفی,نقطه الف

مصاحبه با دکتر حمیدرضا قلیچ خانی در رابطه با کتاب کاتبان شاهنامه

حمیدرضا قلیچ خانی,دکتر قلیچ خانی,کتاب کاتبان شاهنامه,خط,پژوهش هنر,نقطه الف

سیزدهمین نمایشگاه اسماءالحسنی در تالار شهناز خانه هنرمندان ایران

سیزدهمین نمایشگاه اسماءالحسنی در تالار شهناز خانه هنرمندان ایران

فراخوان بيست و چهارمین جشنواره ملی هنرهای تجسمی جوانان

فراخوان بيست و چهارمین جشنواره ملی هنرهای تجسمی جوانان

نمایشگاه گروهی خوشنویسی و نقاشیخط در نگارخانه گنجینه هنر شهرستان یزد

نمایشگاه گروهی خوشنویسی و نقاشیخط در نگارخانه گنجینه هنر شهرستان یزد,بسیج هنرمندان,انجمن خوشنویسی بسیج هنرمندان,بسیج هنرمندان یزد,نقطه الف

مصاحبه با استاد عباس ولیزاده

عباس ولیزاده,عباس ولی زاده,استاد ولیزاده,خط نسخ,خوشنویسی,منطقه17,مرجان اسفندی,نقطه الف

نمایشگاه آثار نقاشیخط هنرمند گرامی آقای حمید طلوعی فرد با نام مهر-بان در گالری هپتا

حمید طلوعی فرد,نمایشگاه آثار نقاشیخط هنرمند گرامی آقای حمید طلوعی فرد با نام مهربان در گالری هپتا,گالری هپتا,نقاشیخط,مهر-بان,نمایشگاه,نقطه الف

نشست تخصصی تدوین نظام بصری حاکم بر کتاب آرایی نسخ خطی بایسنقری در پژوهشکده هنر

نشست تخصصی تدوین نظام بصری حاکم بر کتاب آرایی نسخ خطی بایسنقری در پژوهشکده هنر,پژوهش هنر,نقطه الف

نشست تخصصی نسبت زبان و تصویر در هنر ایران پیش از اسلام در فرهنگستان هنر

نمایشگاه خوشنویسی حجت الاسلام شیخ محمد رضا شوقیان در موزه معاصر فلسطین

نمایشگاه خوش نویسی حجت الاسلام شیخ محمد رضا شوقیان در موزه معاصر فلسطین,محمدرضا شوقیان,خط,خوشنویسی,نقطه الف

هوالمعشوق

با نام او شروع میکنیم که تکیه بر غیر او ابلهی ست

چندی ست صورت جمال حضرت عشق برایمان جلوه نموده و همه انگشت بر دهان زیبایی را به نظاره نشستیم.

بر آن شدیم حیرت زدگان این راه در کنار هم جمع آئیم تا توانِ از کثرت به وحدت رسیدن را بیابیم، با هم، در کنار هم، از ابتدا تا انتها...

ایمان داریم دست خدا با جمعیت است و از قاعده ی لطف او انحراف اجتماع به دور.

عصر،عصر عجیبی است بین تمام ادوار، دستان خالیمان را به سوی اهل فضل و اهل دل دراز می کنیم.

باشد که یاریمان دهند، در ابتدای همه بعد از یاری جستن از خدا بر در انسان کامل میرویم.

باشد دست رد یه سینه مان نزنند که بعید است از وجود کاملشان.

نقطه الف

شما اینجا هستید: Home اخبار هنری